Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia NMP
w Opolu Lubelskim


INTENCJE MSZALNE
Msza Święta jest najcenniejszym darem
jaki możemy ofiarować żywym lub umarłym.

 

 

INTENCJE MSZALNE 13.06-20.06.2021r

NIEDZIELA 13.06.

700

Za + Janinę Kamińską w 17 rocz. śm. Aleksandra, Zdzisława, Grzegorza, Michalinę Kamińskich, Teresę i Jana Dąbek, zm. Drózdów

700

Za + Dariusza Świrkosza w 1 rocz. śm. od chrzestnego z rodziną

830

Za + Antoniego i Helenę Palczewskich, Władysława i Jana Czyżewskich, Wacława i Łucję Czaplów, Zdzisława i Alinę Kasiak

830

Za + Danutę Gąsior w 20 rocz. śm. Stanisława Gąsior w 9 rocz. śm. zm. Gąsiorów i Dacków

1000

ZBIOROWA

1200

Rocznica I Komunii Świętej- SP Nr. 2 i Skoków

1200

ZA PARAFIAN

1200

Dziękczynna z racji 18 rocz. urodzin Julii Winiarz z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu

1800

Legion Maryi

1800

Za + Wandę i Feliksa Górmińskich

PONIEDZIAŁEK 14.06.

630

Za + Krzysztofa Sikorskiego od Moniki i Marka

700

Za dusze w czyśćcu cierpiące

700

W pewnej intencji

730

Za + Wiesława Arciszewskiego od członków Akcji Katolickiej

730

Za + Zbigniewa Szyszko od Koła Gospodyń Wiejskich- Leonianki

1800

Za + Jana, Władysławę, Bronisława Łajców, Mieczysława Rymarczyka w 30 rocz. śm.

1800

Za + Lucynę Madejek w 15 rocz. śm. zm. Ludwika i Weronikę

WTOREK 15.06.

630

Za + Beatę Kowalczyk od Zofii Bieleckiej z rodziną

700

Za + Wiesławę Walczak w 12 rocz. śm. Mariana Walczak w 9 rocz. śm.

700

za + Wiesława Gierczyńskiego od żony

730

Za + Jolantę, Genowefę, Pawła Konopa, Edmunda Odwarzanek

730

Za + Helenę Jaruzel, Jana Kocon, Józefa i Józefę Kocon, zm. z rodziny Wronów

1800

Za + Marię, Władysława, Bolesława Piłatów, Irenę, Stanisława, Andrzeja, Zdzisława, Stanisława Banaszków

1800

Za + Wiesława Marczewskiego, Janinę Zając, zm. z rodz. Marczewskich

ŚRODA 16.06.

630

Za + Stanisława Bełcika w 18 rocz. śm.

700

Dziękczynna z racji 70 rocz. urodzin i imienin Aliny Szafran z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski od siostry Danuty

700

Za + Henryka Kaźmierczaka od sąsiadów z klatki

730

Za Ojczyznę

730

Za + Marię Luizę Szelbę w rocz. śm.

1800

Za + Helenę w kolejną rocz. śm. Jana, Krystynę, Pawła Brodowskich, Halinę Kusio

1800

ZBIOROWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

CZWARTEK 17.06.

630

Za + Wacława, Marię, Stanisława, Alicję i Tadeusza Nieleszczuków

700

Za + Barbarę Dudzińską w rocz. śm. zm. Dudzińskich, Koconów i Józefackich

700

Za + Janinę Żywicką od Anny i Stanisława Cisłaków z Poniatowej

730

Za + Mieczysława Plutę w rocz. śm. zm. z rodziny Plutów

730

Za + Mariusza Ziętka, zm. Ziętków i Dudów

1800

Za + Mariannę, Stanisławę, zm. z rodz. Gogołów, Cisłaków, Zbigniewa Madejka

1800

Za + Zofię i Przemysława Baranów

PIĄTEK 18.06.

630

Za + Janinę Jaśkowską od rodziny Hemperków

700

Za + Adriana Mędrka od pracowników sklepów Świątkowskich

700

Za + Andrzeja, Bronisławę, Antoniego i Piotra Suligów

730

O łaskę zdrowia dla chorych z prośbą o oddalenie pandemii

730

Za + Eugeniusza Trzcińskiego od pracowników Centrum Usług Społecznych w Opolu

1800

Dziękczynna z racji 80 rocz. urodzin Wiesława Kołodziejczyka z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

1800

Za + Małgorzatę Goldman od Ojca Chrzestnego z rodziną

SOBOTA 19.06.

630

Za + Genowefę Mazur

700

Za + Henrykę i Józefa Kowalskich od Janiny Czyżewskiej z Emilcina

700

Za + Wincentego Bąskę od brata Marka z rodziną

730

Za + Leokadię Sołtys w rocz. śm. Wandę Szenet, Wandę Marczewską, zm. Marczewskich

730

Za + Adriana Mędrka od Matki Chrzestnej

1800

Za + Stanisławę, Jana i Witolda Bieleckich

NIEDZIELA 20.06.

700

Za + Janinę i Mariana Borowiec, Antoninę i Jana Borowiec, Danielę i Emila Philip

700

Za + Helenę, Małgorzatę, Aleksandra Szczuckich, Bronisława i Ignacego Malon, Piotra i Bronisława Szczuckich

830

Za + Genowefę Górmińską, Marię, Jana i Jerzego Witek

830

Za + Władysława Kanię

1000

ZBIOROWA

1000

Rocznica I Komunii Świętej: SP Nr. 1 i Niezdów

1200

ZA PARAFIAN

1200

Za + Janinę, Zygmunta, Barbarę Wit, Julię, Adama, Antoniego Płaza, zm. Witów i Płazów

1800

Za + Halinę i Mieczysława Maciąg

1800

Za + Leokadię i Jana Grzywa